Lietuvos širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacija

Lietuvos širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacija (ŠNSA)  yra ne pelno siekianti, nevyriausybinė, savanorišk, pacientų vadovaujama pacientų organizacija, įkurta 2016 m. Asociacija vienija beveik 900 aktyvių širdies nepakankamumo narių, pacientų ir jų artimųjų. ŠNSA atstovauja jų interesus, poreikius ir lūkesčius, taip pat daug dėmesio skiria pacientų švietimui ir įgalinimui.

Remiame adekvataus gydymo ir psichologinės pagalbos prieinamumą, dalyvaujame kuriant ir įgyvendinant socialines programas pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu ir jų artimiesiems.

ŠNSA skatina tarpinstitucinį dialogą, siekdama užtikrinti tinkamą širdies nepakankamumu sergančių pacientų priežiūrą ir mokymą bei veiksmingą, adekvatų gydymą.

Misija:

Mūsų tikslas – atstovauti sergančiųjų širdies nepakankamumu interesus, pilietines, socialines ir ekonomines teises, ugdyti supratimą apie širdies nepakankamumą, šviesti, įgalinti ir motyvuoti jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

 

Tikslai:

 • kurti ir vienyti širdies nepakankamumo bendruomenę
 • bendrauti su visuomene ir valdžios institucijomis, atstovaujant širdies nepakankamumu sergančių pacientų poreikius ir interesus
 • informuoti ir padėti pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu susipažinti su diagnoze ir gydymu, teikti psichologinę pagalbą ir pritaikyti socialinę adaptaciją
 • šviesti ir suteikti daugiau galimybių pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu
 • dalyvauti socialinės programos rengime ir įgyvendinime, įtraukiant širdies nepakankamumo bendruomenės poreikius, interesus ir galimybes
 • užmegzti ir palaikyti pasaulinius ryšius su susijusiomis organizacijomis

Kilus klausimams, susisiekite!

  ŠNSA yra Lietuvos pacientų organizacijos atstovų tarybos valdybos narė ir aktyviai bendradarbiauja su sveikatos priežiūros specialistais, spręsdama širdies nepakankamumu sergančių pacientų poreikius Lietuvos ir ES sveikatos priežiūros politikos formuotojams.

  ŠNSA yra „Global Heart Hub“ – Širdies pacientų organizacijų aljanso narė ir yra pripažinta viena iš pirmaujančių organizacijų Europoje, siekiančia atkreipti visuomenės ir valdžios dėmesį į širdies nepakankamumu sergančių pacientų poreikius ir problemas Lietuvoje.

  Širdies nepakankamumu sergančiųjų asocicija buvo įkurta 2016 metais.

  ASOCIACIJOS STEIGĖJAI:

  Aistė Štaraitė

  Aistė Štaraitė yra Lietuvos širdies nepakankamumo asociacijos prezidentė, kurios pagrindinis tikslas – didinti informuotumą apie širdies nepakankamumą ir šviesti pacientus ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 2016 m. Aistei buvo diagnozuotas galutinės stadijos širdies nepakankamumas ir ji išgyveno visas širdies nepakankamumo stadijas, gyvenant su kairiojo skilvelio pagalbiniu prietaisu (LVAD), o 2021 m. gavo gyvybę gelbstinčią širdies transplantaciją. Po šios savo ligos kelionės Aistė tapo stipri pacientų advokate Lietuvoje ir visame pasaulyje, atkreipusia dėmesį į širdies nepakankamumo suvokimą ir problemas, įgalinanti, sėkmingai padedanti, vienijanti ir remianti kitus širdies nepakankamumu sergančiuosius bendruomenėje.

  Rimvydas Vekerotas

  Prieš 10 metų gavo donoro širdį, sako, kad iki gyvenimo pabaigos būsiąs dėkingas tokią auką padariusiai nežinomo žmogaus šeimai. Vyriškis sunkios širdies nepakankamumo diagnozės kadaise pasmerktas – šiandien gali matyti kaip auga jo sūnus. Šiandien Rimvydas yra aktyvus asociacijos „Gyvastis“ renginių dalyvis – ne tik skatina donorystę, bet ir drąsiai siekia sportinių varžybų medalių.

  Ričardas Tamoševičius

  Verslininkas, kuris visą gyvenimą aktyviai dirbęs šiandien gyvena su širdies nepakankamumo diagnoze. Ričardas šiandien turi tikslą ir siekia, kad į Širdies nepakankamumu sergančiųjų asociaciją drąsiai jungtųsi visi, kam tai svarbu – pacientai, jų artimieji, ir visi kam tai svarbu.