APIE ASOCIACIJĄ

APIE ASOCIACIJĄ

Lietuvos širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacija –

tai savanoriška, nepriklausoma, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, kuri vienija žmones, sergančius širdies nepakankamu.

Tikslas

Atstovauti širdies nepakankamu sergančiųjų pacientų  interesus,  jų pilietinėms, socialinėms ir ekonominėms teisėms, aktyvinti  jų dalyvavimą visuomeniniame ir socialiniame gyvenime.

Uždaviniai:

• Supažindinti visuomenę ir valstybės institucijas su širdies nepakankamumu sergančiųjų problemomis.
• Bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis, sprendžiant širdies nepakankamu sergančiųjų gydymo, psichologines, aprūpinimo medikamentais ir socialinės adaptacijos problemas.
• Rūpintis sergančiųjų širdies nepakankamu medicininiu švietimu bei reabilitacija.
• Teikti metodinę pagalbą asociacijos nariams ir jų artimiesiems.
• Dalyvauti kuriant ir vykdant socialines programas, atsižvelgiant į žmonių, sergančių širdies nepakankamu, poreikius, interesus ir galimybes.
• Užmegzti ir palaikyti ryšius su tarptautinėmis bei kitų šalių giminingomis organizacijomis.

© ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU SERGANČIŲJŲ ASOCIACIJA

Log in with your credentials

Forgot your details?