ŠN PASLAUGA

ŠN PASLAUGA

Lietuvoje daugiau nei 120 tūkst. asmenų serga širdies nepakankamumu, ir pagal viso pasaulio ekspertų prognozes kartu su populiacijos senėjimu ir medicinos pažanga šis skaičius tolygiai didės.

Širdies nepakankamumas – tai patologinė būklė, kai sutrinka širdies prisipildymas ir kraujo išstūmimas į mažąjį ar didįjį kraujotakos ratus. Tai labai dažna ir grėsminga patologija, nes po diagnozės nustatymo per 5 metus pusė pacientų miršta. Ypač bloga prognozė – tiems pacientams, kurie atsiduria ligoninėje dėl širdies nepakankamumo paūmėjimo. Lietuvoje tokių hospitalizacijų per metus registruojama apie 20 tūkst., o stacionarinio gydymo kaštai 2013 m. sudarė 75 mln. litų.

„Lietuvos kardiologų draugijos Širdies nepakankamumo grupė aktyviai siekia sukurti Širdies nepakankamumo kabinetų tinklą, kuriame dirbtų daugiadisciplinės, specialiai parengtų medikų komandos. Bendradarbiaujant su LR Sveikatos apsaugos ministerija, 2015 m. delegacija iš Lietuvos vyko į Linkopingo universiteto ligoninės Širdies nepakankamumo kliniką – tai buvo pirmoji tokia klinika ne tik Švedijoje, bet ir visoje Europoje. Domėjomės ilgamete Didžiosios Britanijos Širdies nepakankamumo klinikų veikla, ten dirbančių medikų paruošimu“, – apie jau atliktus darbus paminėjo Santariškių klinikų kardiologė, Širdies nepakankamumo darbo grupės pirmininkė doc. Jelena Čelutkienė.

2015 m. spalio 26 d. Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino įsakymą, kuris nurodo, jog Lietuvos Respublikoje širdies nepakankamumu sergančiuosius nuo 2016 metų gydys ir sveikatos būklę stebės specialiai paruošti kardiologai ir slaugytojos. Tam numatytas atskiras finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų fondo.

Konsultavimo paslaugas teikiantis gydytojas kardiologas privalo turėti galiojančią gydytojo kardiologo licenciją, būti baigęs ne trumpesnę kaip 72 valandų neformalaus švietimo (profesinės kvalifikacijos tobulinimosi) programą „Širdies nepakankamumo diagnostika, gydymas ir ambulatorinės priežiūros organizavimas“ ir įgijęs tai patvirtinantį pažymėjimą, kuris atnaujinamas kas penkeri metai.

Konsultavimo paslaugas teikiantis bendrosios praktikos slaugytojas privalo turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, būti baigęs ne trumpesnę kaip 288 valandų neformalaus švietimo (profesinės kvalifikacijos tobulinimosi) programą „Sergančiųjų širdies nepakankamumu specializuota slauga“ ir įgijęs tai patvirtinantį pažymėjimą. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo tobulinti savo profesinę kvalifikaciją širdies nepakankamumo gydymo srityje ne mažiau kaip 36 val. kas penkerius metus.

Paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas – kryptingas, planingas ir sistemingas slaugytojų, slaugančių širdies nepakankamumu sergančius pacientus, ir pacientų bendravimas, kurio tikslas – suteikti pacientui ir jo šeimos nariams specialiųjų žinių apie širdies nepakankamumo ligą, jos eigą ir priežiūros metodus, gyvensenos ir savirūpos įgūdžių formavimo rekomendacijas.

Konsultavimo paslaugos teikiamos gydytojo kardiologo siuntimu. Pacientui, sergančiam širdies nepakankamumu, gali būti teikiama iki 4 konsultacijų per 12 mėn.

Konsultavimo paslaugos teikiamos tik po stacionarinio gydymo, pacientams, sergantiems I-IV funkcinės klasės širdies nepakankamumu (pagal Niujorko širdiesasociacijos (NYHA) funkcinio pajėgumo klasę), po gydymo stacionare dėl širdies nepakankamumo paūmėjimo, pirmą kartą diagnozavus širdies nepakankamumą, įsisenėjusiam, atspariam standartiniam gydymui širdies nepakankamumui, kai pacientui indikuotina širdies transplantacija.

Mokymas gali būti individualus ar grupinis, gali dalyvauti ir paciento šeimos nariai ar globėjai.

„Sveikatos apsaugos ministerija planuoja, jog širdies funkcijos nepakankamumu sergantiems pacientams Lietuvoje kasmet bus suteikta iki 20 000 gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijų. Kuriant specializuotą pagalbos mechanizmą širdies nepakankamumu sergantiems pacientams, drauge dirbo LR Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos kardiologų draugija. Tikimės, kad galėsime prailginti šių pacientų gyvenimo trukmę, pagerinti gyvenimo kokybę, sumažinti mirtingumą dėl širdies nepakankamumo ir šią ligą lydinčių komplikacijų“, – siekiais dalinosi LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis specialistas kardiologijai akademikas prof. Aleksandras Laucevičius.

Pagal nustatytas gaires Vilniaus bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose paruošti ir šiais metais pradėti  dviejų mėnesių tobulinimosi kursai slaugytojams „Sergančiųjų širdies nepakankamumu specializuota slauga“. VUL Santariškių klinikose vykstančių mokymų metu paskaitas skaitė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos bei kviestiniai užsienio lektoriai. Paruošti specialistai puikiai įvertino įgytas teorines ir praktines žinias. Suteiktas rimtas startas Lietuvoje moderniai ir savalaikiai pradėti specialiuose kabinetuose  gydyti  ŠN sergančiuosius.

„Norime užtikrinti kokybišką asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, teikimą ir tęstinumą sergantiems širdies nepakankamumu. Visi dėstytojai ir patys kursantai skyrė daug dėmesio, laiko ir pastangų norėdami įsisavinti naujausius diagnostikos, gydymo ir slaugos metodus“, – mokymo programą įvertino VU MF Dekanas prof. Algirdas Utkus.

© ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU SERGANČIŲJŲ ASOCIACIJA

Log in with your credentials

Forgot your details?