Lietuvoje daugiau apie 140 tūkst. asmenų serga širdies nepakankamumu, ir pagal viso pasaulio ekspertų prognozes kartu su populiacijos senėjimu ir medicinos pažanga šis skaičius tolygiai didės.

Širdies nepakankamumas – tai patologinė būklė, kai sutrinka širdies prisipildymas ir kraujo išstūmimas į mažąjį ar didįjį kraujotakos ratus. Tai labai dažna ir grėsminga patologija, nes po diagnozės nustatymo per 5 metus pusė pacientų miršta. Ypač bloga prognozė – tiems pacientams, kurie atsiduria ligoninėje dėl širdies nepakankamumo paūmėjimo. Lietuvoje tokių hospitalizacijų per metus registruojama apie 20 tūkstančių.

„Lietuvos kardiologų draugijos Širdies nepakankamumo grupė aktyviai kuria Širdies nepakankamumo kabinetų tinklą, kuriame dirbtų daugiadisciplinės, specialiai parengtų medikų komandos.” – apie jau atliktus darbus paminėjo Santariškių klinikų kardiologė, Lietuvos kardiologų draugijos prezidentė prof. Jelena Čelutkienė.

Konsultavimo paslaugas teikiantis gydytojas kardiologas privalo turėti galiojančią gydytojo kardiologo licenciją, būti baigęs ne trumpesnę kaip 72 valandų neformalaus švietimo (profesinės kvalifikacijos tobulinimosi) programą „Širdies nepakankamumo diagnostika, gydymas ir ambulatorinės priežiūros organizavimas“ ir įgijęs tai patvirtinantį pažymėjimą, kuris atnaujinamas kas penkeri metai.

Konsultavimo paslaugas teikiantis bendrosios praktikos slaugytojas privalo turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, būti baigęs ne trumpesnę kaip 288 valandų neformalaus švietimo (profesinės kvalifikacijos tobulinimosi) programą „Sergančiųjų širdies nepakankamumu specializuota slauga“ ir įgijęs tai patvirtinantį pažymėjimą. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo tobulinti savo profesinę kvalifikaciją širdies nepakankamumo gydymo srityje ne mažiau kaip 36 val. kas penkerius metus.

Paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas – kryptingas, planingas ir sistemingas slaugytojų, slaugančių širdies nepakankamumu sergančius pacientus, ir pacientų bendravimas, kurio tikslas – suteikti pacientui ir jo šeimos nariams specialiųjų žinių apie širdies nepakankamumo ligą, jos eigą ir priežiūros metodus, gyvensenos ir savirūpos įgūdžių formavimo rekomendacijas

Konsultavimo paslaugos teikiamos gydytojo kardiologo siuntimu. Pacientui, sergančiam širdies nepakankamumu, gali būti teikiama iki 4 konsultacijų per 12 mėn.

Konsultavimo paslaugos teikiamos tik po stacionarinio gydymo, pacientams, sergantiems I-IV funkcinės klasės širdies nepakankamumu (pagal Niujorko širdiesasociacijos (NYHA) funkcinio pajėgumo klasę), po gydymo stacionare dėl širdies nepakankamumo paūmėjimo, pirmą kartą diagnozavus širdies nepakankamumą, įsisenėjusiam, atspariam standartiniam gydymui širdies nepakankamumui, kai pacientui indikuotina širdies transplantacija.

„Sveikatos apsaugos ministerija planuoja, jog širdies funkcijos nepakankamumu sergantiems pacientams Lietuvoje kasmet bus suteikta iki 20 000 gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijų. Kuriant specializuotą pagalbos mechanizmą širdies nepakankamumu sergantiems pacientams, drauge dirbo LR Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos kardiologų draugija. Tikimės, kad galėsime prailginti šių pacientų gyvenimo trukmę, pagerinti gyvenimo kokybę, sumažinti mirtingumą dėl širdies nepakankamumo ir šią ligą lydinčių komplikacijų“, – siekiais dalinosi LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis specialistas kardiologijai akademikas prof. Aleksandras Laucevičius.

Pagal nustatytas gaires Vilniaus bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose paruošti ir šiais metais pradėti  dviejų mėnesių tobulinimosi kursai slaugytojams „Sergančiųjų širdies nepakankamumu specializuota slauga“. VUL Santariškių klinikose vykstančių mokymų metu paskaitas skaitė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos bei kviestiniai užsienio lektoriai. Paruošti specialistai puikiai įvertino įgytas teorines ir praktines žinias. Suteiktas rimtas startas Lietuvoje moderniai ir savalaikiai pradėti specialiuose kabinetuose  gydyti  ŠN sergančiuosius.

„Norime užtikrinti kokybišką asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, teikimą ir tęstinumą sergantiems širdies nepakankamumu. Visi dėstytojai ir patys kursantai skyrė daug dėmesio, laiko ir pastangų norėdami įsisavinti naujausius diagnostikos, gydymo ir slaugos metodus“, – mokymo programą įvertino VU MF Dekanas prof. Algirdas Utkus.