Naujienos

Asociacija pristatyta Lietuvos kardiologų draugijai

Asociacijos pirmininkė Tatjana Pirmaitienė

Širdies nepakankamumu sergančiųjų sociacijos pirmininkė Tatjana Pirmaitienė

Gruodžio 1 d. Kaune vyko Lietuvos kardiologų draugijos metinė konferencija, kurioje Tatjana Pirmaitienė, Lietuvos širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacijos primininkė, pristatė šiemet susibūrusią asociaciją.

T. Pirmaitienė susirinkusiems šalies kardiologams kalbėjo visų sergančiųjų širdies nepakankamumu vardu.

Lietuvos širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacijos pirmininkės T. Pirmaitienės kalba:
Dėkoju renginio oraganizatoriams už galimybė dalyvauti tokiame renginyje. Dėkoju Santariškių klinikų Kardiologijos ir angiologijos centro gydytojai kardiologei profesorei Jelenai Čelutkienei už mūsų žingsnių palaikymą.

Aš esu Tatjana Pirmaitienė, atstovauju širdies nepakankamumu sergančiųjų asociaciją, esu viena jos steigėjų. Pati esu

Asociacijos pirminkė T. Pirmaitienė (pirma iš kairės) ir prof. J. Čelutkienė (antra iš dešinės)

Asociacijos pirminkė T. Pirmaitienė (pirma iš kairės), Metų kardiologe išrinkta prof. A. Kavoliūnienė (antra iš kairės) ir prof. J. Čelutkienė (antra iš dešinės)

susidūrusi su šia problema.

Susikūrėme, susibūrėme, nes siekti, sveikti ir daug ką sužinoti dideliame būryje yra geriau. Susikūrėme ir pasibeldėme į Pasaulinės širdies nepakankamumo organizacijos iHUUB duris, buvome labai šiltai priimti.

Šios organizacijos kvietimu šių metų spalio 19 dieną buvome pakviesti į Euros Parlamente vykusį susirinkimą dėl Europos širdies nepakankamumo deklaracijos, kur buvo garsiai pasakyta, kad širdies nepakankamumas – tai visų europiečių bendras strateginis iššūkis. Pasirašyti šią deklaraciją raginami visi Europos parlamento nariai.

Širdies nepakankamumu serga 15 milijonų Europos gyventojų – tai 15 milijonų širdžių. Rizika kada nors susirgti širdies nepakankamumu gresia vienam iš penkerių žmonių.

Aukščiausio lygio susitikimo metu buvo paminėta Lietuva, kaip šalis, kurioje atsižvelgiama ne į poreikį ir progresą, o į finansines galimybes.

Iki šiol Lietuvoje nesigirdėjo stipraus kardiologinių pacientų balso, bet dabar girdėsis dažnai. Širdies nepakankamumo tema yra opi visoje Europoje.

Būdama ligonė, aš supratau, kad labai trūksta visuomenės švietimo. Žmonės gydomi nuo ligos, bet dažnai jiems net nepaaiškinama, kad liga, kuria jis serga – širdies nepakankamumas.

Kreipiuosi šiandien į Jus, šioje salėje sėdinčius medikus, prašau, agituokite pacientus jungtis į musų būrį – į ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU SERGANČIŲJŲ GRETAS. Manau, tai didelis palengvinimas ir jums – išprusęs pacientas – lengvesnis bendradarbiavimas.